Energy Drives®

Inzicht voor verandering

 

 

 

                    

Bij optimale samenwerking is er sprake van een goede balans tussen inhoud(blauw) en relatie(groen). Met behulp van Energy Drives® kan deze balans worden gerealiseerd.

Mensen hebben zo hun eigen denkpatronen en gewoonten. Het voorkeursgedrag dat mensen vertonen, kan voor een groot deel verklaard worden door drijfveren. Datgene wat je drijft, bepaalt hoe je functioneert en voorspelt je gedrag en motivatie om dingen wel of juist niet te doen.

Energy Drives® maakt drijfveren inzichtelijk met zeven kleuren, deze kleuren zijn te vergelijken met de bril waardoor je naar de wereld kijkt. Iedereen beleeft daardoor zijn eigen werkelijkheid. Deze werkelijkheid is niet goed of fout, maar geeft aan waar iemand energie van krijgt of energie op verliest.

Inzicht in de drijfveren van jezelf en van elkaar en het inzetten hiervan op team- en organisatieniveau leidt tot optimale samenwerking.