Maatwerk

Maatwerk

De visie en werkwijze van Nieuwenhuis Advies & Training worden vertaald in maatwerktrajecten waar alle lagen van de organisatie bij betrokken zijn is het uitgangspunt van onze manier van werken. Veelgebruikte interventies hierbij zijn: korte trainingen, workshops, actieplannen faciliteren, individuele coaching, team coaching, procesbegeleiding, intervisie en begeleiding in de werksituatie (bijv. verbeteroverleg).

Maatwerktrajecten bestaan meestal uit vier fasen:
1. Intake
Doelen en randvoorwaarden bespreken met opdrachtgever en vervolgens leerbehoeften in kaart brengen met deelnemers.

2. Training
Gewenste leerbehoeften trainen gericht op kennis, vaardigheden en houding.
Resultaat van de training is een implementatieplan (koppeling persoonlijke en organisatiedoelen.

3. Coaching
Uitvoering van het implementatieplan met behulp van individuele coaching.

4. Team coaching
Begeleiding van het gehele team in de uitvoering van voorgaande doelen.

Praktijkvoorbeelden hiervan zijn: