Publicaties

Publicaties artikelen

Het onbenutte potentieel van de werkvloer
In dit artikel worden de oorzaken van verschillen in beleving tussen werkvloer en management besproken. Deze verschillen hebben een negatief effect op de productiviteit en op de ontwikkeling van de organisatie.

 

Tips voor leidinggevenden om medewerkers te ontwikkelen
Managers denken dat lager opgeleiden ‘geen initiatief nemen en niet meedenken’ en lager opgeleide medewerkers vinden dat ‘de managers niets doen met onze ideeën’. Hoe los je deze impasse op?

 

Coaching als brug tussen theorie en praktijk
Dit artikel bespreekt de volgende stelling: ‘Zonder coaching is het rendement van managementopleidingen voor operationeel leidinggevenden gering.

 

Management Essay 2005
Veranderingsprocessen verlopen vaak moeizaam of mislukken, omdat ze onnatuurlijk verlopen. Het ontwikkelen van natuurlijk gedrag in organisaties leidt wel tot de gewenste veranderingen.

 

Concreet gedrag als uitgangspunt
De rol van portfolio in het ontwikkelen van competenties.

 

Het delegeren van zorgbeleid naar de afdeling
Het eerste artikel uit 1996 waarin een veranderingsproces wordt beschreven, waarin de eerste stappen worden gezet naar meer eigenaarschap op de werkvloer.