Visie

Natuurlijk Veranderen

Doorlopend zoeken naar het nieuwe dat in de kern al aanwezig is.

Innovatie is noodzakelijk om te overleven. Hierbij is wendbaarheid (agiliteit) vereist, omdat veranderingen steeds sneller gaan.

Standaardtrainingen hebben in dit soort processen weinig toegevoegde waarde: maatwerk in de vorm van just in time interventies wel. Dit zijn interventies die zich richten op het verbeteren van de actuele situatie en op het ontwikkelen van menselijke talenten in dit verbeterproces.

Dit soort interventies zijn een zoektocht naar het ontsluiten van het potentieel dat in de kern al aanwezig is bij mensen: de basis voor eigenaarschap.  Op deze manier ontstaat op natuurlijke wijze intrinsiek draagvlak vanuit de persoon en het team voor verandering.