Over Nieuwenhuis

Nieuwenhuis Advies & Training.

Nieuwenhuis Advies & Training is opgericht in 1995 door Albert Nieuwenhuis. De reden voor de oprichting kwam voort uit de ineffectieve wijze waarop trainingen en verandertrajecten werden aangepakt. Er werd veel tijd en geld in geïnvesteerd, maar het rendement was minimaal. In veel trajecten werd (en wordt) de kern van het probleem niet aangepakt, namelijk het grote verschil in beleving tussen werkvloer en management. Nieuwenhuis Advies & Training heeft in de loop der jaren een visie en werkwijze ontwikkeld die de kern juist wel aanpakt en daarmee het rendement verhoogd.

In 2005 is onze visie en werkwijze genomineerd voor de Management Essay Prijs en in 2015 uitgewerkt in boekvorm: ‘’Het onbenutte potentieel van de werkvloer’’.

Dankzij Nieuwenhuis Advies & Training :

1. Inzet volledig potentieel van medewerkers.
2. Natuurlijk veranderen.
3. Maatwerk.
4. Jaarlijkse groei.

Nieuwenhuis Advies & Training

wij zijn er voor u !

Natuurlijk Veranderen

Doorlopend zoeken naar het nieuwe dat in de kern al aanwezig is, waardoor het potentieel van medewerkers zich ontwikkeld.

Maatwerk

Onze visie en werkwijze worden vertaald in maatwerktrajecten met ‘just in time’ interventies.

Resultaten

We meten harde resultaten in cijfermatige performancemetingen en gedragsmatige resultaten in de vorm van kwalitatieve beschrijvingen.

Nieuwenhuis Advies & Training

even voorstellen

Albert Nieuwenhuis

Eigenaar

In bijna elke organisatie waar ik kom zie ik een groot verschil tussen wat het management wil en wat er op de werkvloer gebeurt. Het omzetten van deze verschillen in wederzijdse betrokkenheid en bevlogenheid vind ik de grootste uitdaging in dit fantastische werk.

Bent u op zoek naar expertise,

Nieuwenhuis Advies & Training is uw partner

Contact

Vragen

meest gestelde vragen

Q: 1. Komt u in uw boek ‘’Het onbenutte potentieel van de werkvloer’’ alleen op voor de behoeften van de medewerkers op de werkvloer?

A:  Nee, het is niet primair gericht op de emancipatie van (praktisch opgeleide)medewerkers, want in dat soort eenzijdige belangen geloof ik niet. Waar ik wel in geloof is het bij elkaar brengen van organisatiebelang en belangen van de medewerkers. Dit leidt tot een beter functioneren van zowel organisatie als medewerker, waarbij motivatie en werkplezier zorgen voor een hogere productiviteit. In onze trajecten staat dit principe centraal.

Q: Veel veranderingsprocessen mislukken in de praktijk, waarom is een traject bij Nieuwenhuis Advies & Training wel succesvol?

 

A: Dit heeft alles te maken met onze visie en werkwijze. Veel veranderprocessen worden opgelegd, zonder de medewerkers er bij te betrekken. Natuurlijk veranderen is niet veranderen omdat het van de baas moet, maar veranderen op basis van je eigen behoeften. Op zoek gaan naar deze behoeften is de sleutel die leidt tot een verandering die aansluit bij je eigen behoeften en manier van doen.

 

Q: Staat aandacht voor de individuele behoefte niet haaks op het belang van de organisatie?

 

A: De praktijk heeft ons geleerd dat doelen van de organisatie en die van medewerkers dezelfde zijn. Echter er bestaat vaak een behoorlijk verschil in beleving tussen medewerkers en management. Het lijkt dan of er sprake is van doelen c.q. behoeften die haaks op elkaar staan. Bewustwording van deze schijnbare verschillen is de basis voor de verdere ontwikkeling van de organisatie. Een voorbeeld hiervan is inzicht in het spreken van verschillende ‘talen’: managers spreken de WAT-taal en medewerkers de HOE-taal, waardoor ze elkaar niet begrijpen met alle consequenties van dien.
Inzicht in dit soort mechanismen, organisatiedoelen en persoonlijke doelen leidt uiteindelijk tot een win-win situatie voor de gehele organisatie.

 

Wij staan open voor uw vragen

Neem gerust contact op: