Werkwijze

Werkwijze

Op basis van vele jaren ervaring is door Nieuwenhuis Advies & Trainingen een methodiek ontwikkeld, gebaseerd op vier principes van de Gestaltpsychologie. Een methodiek die de visie van ’Natuurlijk Veranderen’ op eenvoudige wijze concretiseert.

In dit model is sprake van leren en veranderen in kleine behapbare stapjes, waarbij het experiment leidt tot een nieuwe ervaring als basis voor een nieuwe leerstap. Op deze wijze beklijft het geleerde intrinsiek, omdat de leervraag c.q. probleem vanuit het team of individu zelf komt.