Interventies

Interventies

 



De context waar binnen het leren zich afspeelt en de stimulering hiervan is cruciaal voor het uiteindelijke effect.

Dit betekent dat het betrekken van de belangrijkste actoren in leer- en veranderprocessen van groot belang is.

Naast de medewerker zelf, hebben direct leidinggevenden en het team de meeste invloed op medewerkers. Het management is de actor die een faciliterende rol speelt in dit geheel.

Voor alle actoren heeft Nieuwenhuis Advies & Training interventies ontwikkeld, waarbij de praktijksituatie en de leerbehoeften van de deelnemers centraal staan. In de praktijk ligt het accent meestal op een combinatie van producten in de vorm maatwerktrajecten. De ervaring heeft ons geleerd dat maatwerktrajecten waarbij alle actoren betrokken zijn het meest effectief zijn, omdat dit leidt tot duurzame effecten. Flexibiliteit en just in time interventies spelen hierin een grote rol.