Boek

Uitgegeven boek Albert Nieuwenhuis

 

Organisaties benutten het potentieel van de werkvloer slechts voor een deel, waardoor rendementen lager uitvallen dan in potentie mogelijk is. Dit boek geeft inzicht in de hardnekkige oorzaken hiervan en hoe dit probleem structureel kan worden opgelost.

In het voorwoord geeft de schrijver aan wat zijn drijfveren zijn voor het schrijven van dit boek: Voorwoord boek

De toenemende globalisatie, technologische ontwikkelingen en opkomende economieën hebben veel invloed op de Europese economieën. Dit heeft grote consequenties voor arbeidsorganisaties en haar medewerkers. Om concurrerend te blijven zijn hervormingen nodig die impact hebben op de inrichting en aansturing van organisaties.Een concurrerende organisatie heeft medewerkers nodig die zich duurzaam blijven ontwikkelen om van waarde te zijn en te blijven, vooral lager opgeleiden zijn op dit punt kwetsbaar.

Uit onderzoek blijkt, dat organisaties wel investeren in de ontwikkeling van middelbaar en hoger opgeleiden, maar beduidend minder of zelfs niet in de ontwikkeling van lager opgeleiden.Als een deel van de organisatie zich ontwikkelt en een ander deel niet of nauwelijks, ontstaan steeds grotere belevingsverschillen tussen het management en de werkvloer. Ter illustratie staan hieronder een aantal uitspraken van managers en lager opgeleide medewerkers:

Uitspraken van managers                                      Uitspraken van lager opgeleide medewerkers

’Ze zitten altijd te klagen, het is nooit goed’                 ’Ze snappen niks van ons werk’

’Ze nemen geen initiatief en denken niet mee’             ’Ze doen niets met wat wij zeggen’

Uit diverse onderzoeken blijkt dat dit soort belevingsverschillen in grote mate belemmerend werken in het ontwikkelen van organisaties. Niet alleen de productiviteit is hierdoor lager dan in potentie mogelijk is, ook veranderprocessen stagneren. Dit boek geeft antwoord op twee vragen:

Wat zijn de oorzaken van deze verschillen?
Hoe kun je deze verschillen oplossen?

De bevindingen van de auteur in dit boek zijn gebaseerd op onderzoek, interviews en meer dan 20 jaar praktijkervaring in veranderingsprocessen met deze doelgroep. Hij is al jaren bezig met de ontwikkeling en uitvoering van deze aanpak met aansprekende resultaten: in bepaalde afdelingen van organisaties zijn productiviteitstoenames gemeten van 30 %. Dit heeft voor een groot deel te maken met de beleving van de medewerkers of zoals een medewerker het zei:

‘Vroeger moest ik doen wat me gezegd werd en durfde ik niks, nu heb ik meer vrijheid en durf ik dingen aan te pakken.’

 

Het boek van Albert Nieuwenhuis kunt u hier online bestellen: