Resultaten

Resultaten

We meten harde resultaten in de vorm van cijfermatige performancemetingen en meer zachte, gedragsmatige resultaten in de vorm van kwalitatieve beschrijvingen.