Training Regie

Regie als basis voor eigenaarschap

Innovatie is noodzakelijk om te overleven. Hierbij is wendbaarheid (agiliteit) vereist, omdat veranderingen steeds sneller gaan. Steeds meer organisaties gaan over op het delegeren van verantwoordelijkheden naar de werkvloer, omdat de huidige aansturingstructuur geen antwoord meer kan geven op snelle veranderingen.

Eigenaarschap op de werkvloer geeft de mogelijkheden om sneller te reageren op ontwikkelingen. omdat mensen in het ‘veld’ de dagelijkse realiteit van vraag en aanbod ervaren. Ze kunnen directer reageren, mits ze hiervoor voldoende toegerust zijn en gefaciliteerd worden.

Eigenaarschap betekent dat medewerkers in staat zijn zelfstandig problemen te signaleren, te analyseren, oplossingen te bedenken, besluiten te nemen, taken te verdelen en elkaar kunnen aanspreken op taakuitvoering en functioneren. Kortom: zelf de regie nemen voor verbetering en vernieuwing. Als medewerkers voldoende toegerust en gefaciliteerd zijn ontdekken ze wat hun intrinsieke motivatie is en waar ze het voor doen.
Deze training richt zich op het leren nemen van regie vanuit je Zelf op basis van gevoel van eenheid en gelijkwaardigheid.

De training is opgedeeld in 3 dagen:
Dag 1 Zicht op je Zelf
Dag 2 Vanuit je hart de regie nemen
Dag 3 Hoe manifesteer je je dromen?

Aan het einde van deze dagen is het resultaat voor jou als medewerker:
• Je krijgt inzicht in je Zelf, in relatie tot anderen.
• Je krijgt inzicht hoe je in je kracht komt te staan en dit ook werkelijk vorm kunt geven.
• Je krijgt inzicht in waarom bepaalde dingen zich herhalen in je leven en werk.
• Je leert hoe je kunt functioneren op een hoger bewustzijnsniveau.
• Je wordt een krachtiger persoon en je kunt je omgeving beïnvloeden.
• Je kunt makkelijker keuzes maken en je creëert nieuwe mogelijkheden.
• Je weet anderen te inspireren

Resultaten voor de organisatie:
• Sterke verbetering van de communicatie organisatie breed: eenheid.
• Meer openheid, vertrouwen, helderheid en concrete afspraken binnen teamverbanden.
• Verbetering interne organisatie: samenwerking.
• Meer servicegerichtheid en flexibiliteit richting externe markt: versterkte marktpositie.

De trainers zijn Albert Nieuwenhuis en Gerry Ubels.
Zowel open inschrijving als in-company is mogelijk

Neemt u voor meer informatie, data en plaatsen contact op via: 06-25023082 of mail@asaya.nl